Tekstboks: 

				
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tekstboks:  

Vi bistår og påtar oss utredningsoppdrag i forbindelse med bygge- og reguleringsprosjekter

 

Her er et utvalg av oppdrag og oppdragsgivere:

 

Betenkning angående reguleringsplan Lierskogen sentrum for Eiffel Eiendom AS, Oslo

 

Notat vedrørende reguleringsforslag St. Edmundsvei 37, Hoff/Kikkut for private grunneiere, Oslo

 

Betenkning reguleringsspørsmål Kittel Nielsens vei 91 i Oslo for Seniorbo AS, Sandvika

 

Utredning vedr. krav til lydisolering, Sørgårdslia, Fetsund, vitne i retten Nedre Romerike for If Skadeforsikring AS, Lysaker

 

Betenkning vedr. plan- og bygningsloven § 66 for Advokatfirma Harris, Bergen

 

Endring reguleringsplan, Færdentoppen, Hønefoss for Prosjektkompetanse AS, Sandvika

 

Søknad om byggetillatelse, dispensasjon, tilbygg til enebolig, Vestmarkveien i Bærum, Arkitektfirma Wilhelm S. Rosenvinge, Oslo

 

Garasje under terreng, Skiferlia, Bærum

prosjekt 013

Bistand byggesaker

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Wilhelm Tyrén, arkitekt, økonom, takstmann

Angerstveien 38 B, 1349 Rykkinn, Norway, tel (+47) 91152271, email tyren@tyrenas.no

Org.nr 879 498 732 MVA