Plan- og bygningsloven - kommentarutgave

Universitetsforlaget 2010

Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008, sist endret 25. juni 2010) medfører en rekke nye krav til planlegging, byggesaksbehandling og til byggeprosjektene. Boken gir en komplett, fyldig og praktisk oversikt over loven og forskriftene.

Boken benyttes av offentlige og private virksomheter.

  

Plan- og bygningsloven -

håndbok for profesjonelle byggere

Byggenæringens forlag 2003

Boken benyttes av offentlige og private virksomheter

og også som lærebok i fag- og ingeniørutdanning.

  

Bygningsproduksjon

Byggenæringens forlag 2009

Boken benyttes som lærebok i fag- og ingeniørutdanning.

  

Forurensningsloven og forskriftene i praksis

Cappelen Damm/Høyskoleforlaget 1997

Kommentarutgaven benyttes av offentlige og

private virksomheter.

 

 Andre bøker

Bygging av egen bolig - gode råd før, under og etter bygging, Fæhn, Tyrén & Thon, Forbrukerrådet 1999

Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder - håndbok for tiltakshaver, redaktør og forfatter, Norsk Forening for Kirkegårdskultur 2000

Byggesaksbehandling - Studieveiledning, kommentarer og oppgaver, 2. utgave, NKI forlaget 2004

Teknisk håndbok – prosjektledelse og forfatter – AS Norsk Leca, Oslo 1999

Veiledning i søknad om sentral godkjenning for entreprenører, 2. utgave, Byggenæringens forlag, 1998

Veiledning i søknad om sentral godkjenning for elektroentreprenører, 2. utgave, Elforlaget, 1998

Kompendium Takstmannsskolen for Norges Takseringsforbund, Oslo 1996

 

 

Carl Wilhelm Tyrén, arkitekt, økonom, takstmann

Angerstveien 38 B, 1349 Rykkinn, Norway, tel (+47) 91152271, email tyren@tyrenas.no

Org.nr 879 498 732 MVA

 

 

 

 

 

 

 

Bøker