Regulering og konsekvensutredning av tomter

Nybygg, ombygg, tilbygg og restaurering av bolig- og næringsbygg

 

Skisseprosjekt, Prosjektering, Prosjektutvikling, Prosjektstyring, Prosjekteringsledelse

 

Bistand i bygge– og reguleringssaker overfor myndigheter

 

Takst over bolig- og næringseiendommer

 

Prosjektleder og koordinator iht. Byggherreforskriften

 

Kvalitetsstyringssystem

 

Bistand ved søknad om sentral godkjenning

 

Kurs i Plan- og bygningsloven med forskrifter

 

Kurs i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

 

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett

image001

Vi tilbyr tjenester innen

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Wilhelm Tyrén, arkitekt, økonom, takstmann

Angerstveien 38 B, 1349 Rykkinn, Norway, tel (+47) 91152271, email tyren@tyrenas.no

Org.nr 879 498 732 MVA