Carl Wilhelm Tyrén, arkitekt, økonom, takstmann

Angerstveien 38 B, 1349 Rykkinn, Norway, tel (+47) 91152271, email tyren@tyrenas.no

Org.nr 879 498 732 MVA

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

 

Vi har som målsetning å være et ledende arkitekt- og rådgivningskontor innenfor utvikling, planlegning og prosjektering av bolig og næringsbygg. Vi ønsker å ivareta helheten i utformning av oppdragene til beste for våre oppdragsgivere.

 

I forbindelse med kurs og bistand bestreber vi oss på at oppdraget løses på en tilfredsstillende måte. Vi baserer oss på vår erfaring fra privat og offentlig virksomhet og de kunnskaper som vi har ervervet i plan- og bygningsretten.

 

Vi utfører oppdragene i tråd med de beste idealer for god arkitektur, energiøkonomisering og miljøtilpasning. Resultatet skal gi gode og vakre arkitektoniske løsninger, innenfor de avtalte tidsmessige og økonomiske rammer.

 

Vi har sentral godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjektering og utførelse innenfor fagområdene arkitektur, byggeteknikk, brannsikkerhet og grunn og terreng.

 

Daglig leder

 

Carl Wilhelm Tyrén

Sivilarkitekt, takstmann, bedriftsøkonom