Filipstad: En ny bydel i Oslo

Prosjektleder og planlegger for Stiftelsen Byens Fornyelse forslag for Filipstad som en levende bydel med gater, torv, kanaler, parker og bygninger.

 

Med boliger, arbeidsplasser, restauranter, kaféer, kino, sjøbad og en mengde andre tilbud. Med brede avenyer og mindre sidegater.

 

Filipstad er planlagt etter prinsippene for New Urbanism med et gatenett, kvartaler for blandet bruk og tomter som kan bebygges selvstendig.

 

Et stort mangfold av tomtekjøpere, arkitekter, næringsdrivende kan sette sitt preg på bydelen. Filipstad er en bydel laget av mange for hele Oslo.

 

 

 

Tomteutvikling, regulering,

konsekvensutredning

 

 

 

 

 

 

 

Carl Wilhelm Tyrén, arkitekt, økonom, takstmann

Angerstveien 38 B, 1349 Rykkinn, Norway, tel (+47) 91152271, email tyren@tyrenas.no

Org.nr 879 498 732 MVA